ჩვენ ვართ

თქვენს ბიზნეს მოთხოვნებზე ორიენტირებული კომპანია

გთავაზობთ

მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების სწრაფ რეაგირებას

გემსახურებათ კომპანია?

ჩვენ შემოგთავაზებთ გარანტირებულად უკეთეს პირობებს

Live Support-ი 2016 წლიდან ოპერირებს ქართულ ბაზარზე. დღესდღეობით ჩვენი კომპანია ათობით აქტიურ დამკვეთსა და ასობით წარმატებულ პროექტს აერთიანებს.
ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი, კომპანიებისთვის ხარისხიანი სერვისების შეთავაზებით, მათი სამუშაო პროცესის გამარტივება და გაუმჯობესებაა.
Live Support-ი პარტნიორებს აძლევს საშუალებას, ფოკუსირდნენ კომპანიის ძირითად საქმიანობებზე და დეტალებზე ზრუნვა ექსპერტებს მიანდონ.
ჩვენ გვჯერა, რომ თანამედროვე ბიზნესი არის არა სტატიკური რამ, არამედ მუდმივად ცვალებადია. ჩვენი გუნდი კი ამ ცვლილებებზე ორიენტირებული და მუდმივად პროგრესირებადი.

ჩვენი გუნდი

გიორგი ჯახველაძე
გიორგი ჯახველაძე
ტექნიკური დირექტორი
იაგო შიოლაშვილი
იაგო შიოლაშვილი
ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი
დავით მაჭავარიანი
დავით მაჭავარიანი
IT მხარდაჭერა
გიორგი ოდიშელიძე
გიორგი ოდიშელიძე
ICT კონსულტანტი
Live Support

რა არის საჭირო IT სერვისების უწყვეტობისთვის?

IT სერვისების უწყვეტობისთვის საჭიროა შესაბამისი ეტაპების გავლა

01

IT აუდიტი და სისტემის სისუსტეების გამოვლენა

02

მიმდინარე მდგომარეობის რეპორტში ასახვა

03

IT სტრატეგიის განსაზღვრა და შემუშავება

04

დაგეგმილი სამუშაოების სისრულეში მოყვანა

ჩვენი მხარდაჭერის სევრისი კომპლექსურია და მოიცავს როგორც რეგულარული პროფილაქტიკური სამუშაოების ჩატარებას, ასევე მომხმარებლებთან წარმოშობილ ხარვეზებზე მყისიერ რეაგირებას.