ჩვენ ვართ

თქვენს ბიზნეს მოთხოვნებზე ორიენტირებული კომპანია

გთავაზობთ

მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების სწრაფ რეაგირებას

გემსახურებათ კომპანია?

ჩვენ შემოგთავაზებთ გარანტირებულად უკეთეს პირობებს

2016 წლიდან,  Live Support დამკვეთებს უზრუნველყოფს ტექნოლოგიური საკითხების უახლესი მეთოდებით მოგვარებას. დღეს ჩვენი კომპანია 25 აქტიურ კლიენტსა და ასობით წარმატებულ პროექტს ითვლის. 

ჩვენი  მთავარი მიზანი კომპანიებისთვის სამუშაო პროცესის გაუმჯობესებაა, ხარისხიანი სერვისების შეთავაზებით. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, როგორც თანამედროვე ტენდენციების ცოდნა, ასევე მუდმივი გამოწვევების დაძლევა. კომპანიებს ვთავაზობთ როგორც კონკრეტული ტექნოლოგიური საკითხების გადაჭრას, ასევე მრავალშრიანი მხარდაჭერის სამსახურს. ჩვენი პარტნიორები იღებენ არა მხოლოდ ცალკეულ  სპეციალისტებით დაკომპლექტებულ გუნდს, არამედ მთლიანი კომპანიის საერთო ცოდნასა და გამოცდილებას. 

ჩვენ გვჯერა და გვიყვარს საქმე, რომელსაც ვაკეთებთ, რაც დამატებით სტიმულს გვაძლებს განვითარებისთვის.

ჩვენი გუნდი

გიორგი ჯახველაძე
გიორგი ჯახველაძე
ტექნიკური დირექტორი
ზუკა ბენია
ზუკა ბენია
პროექტების მენეჯერი
გიორგი ოდიშელიძე
გიორგი ოდიშელიძე
სისტემური ადმინისტრატორი
ლადიკა ბეგიაშვილი
ლადიკა ბეგიაშვილი
ქსელის ადმინისტრატორი
Live Support

რა არის საჭირო IT სერვისების უწყვეტობისთვის?

IT სერვისების უწყვეტობისთვის საჭიროა შესაბამისი ეტაპების გავლა

01

IT აუდიტი და სისტემის სისუსტეების გამოვლენა

02

მიმდინარე მდგომარეობის რეპორტში ასახვა

03

IT სტრატეგიის განსაზღვრა და შემუშავება

04

დაგეგმილი სამუშაოების სისრულეში მოყვანა

ჩვენი მხარდაჭერის სევრისი კომპლექსურია და მოიცავს როგორც რეგულარული პროფილაქტიკური სამუშაოების ჩატარებას, ასევე მომხმარებლებთან წარმოშობილ ხარვეზებზე მყისიერ რეაგირებას.