გამოყოფილი სერვერები განკუთვნილია როგორც მცირე, ასევე საშუალო და დიდი ზომის ორგანიზაციებისთვის, რომლებსაც IT ინფრასტრუქტურაზე კაპიტალური დანახარჯების შემცირება და საოპერაციო რისკების მინიმუმამდე დაყვანა სურთ. გამოყოფილი სერვერების მომხმარებლები შეძლებენ გაზარდონ საკუთარი ორგანიზაციის მომგებიანობა და IT ოპერაციების სტაბილურობა.