სერვერების გამართვა და სწორი კონფიგურაცია, დიდ როლს თამაშობს კომპანიის უწყვეტ და სტაბილურ მუშაობაში, სერვერის კონფიგურაციაში მოიაზრება როგორც ფიზიკური ასევე პროგრამული მხარე, ამიტომ საჭიროა თავიდანვე სწორად მოხდეს ყველა დეტალის გათვალისწინება, რადგან შემდგომში არ შეიქმნას სხვადასხვა პრობლემები, რაც გამოიწვევს მუშაობის შეფერხებას. LiveSupport გთავაზობთ სერვერების მაღალ დონეზე გამართვას და კონფიგურაციას.

We Do IT Better